• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Grade 8: Afrikaans Additional Language - Term 3

Grade 8: Afrikaans Additional Language - Term 3


lesplan - die toekoms in die gesig staar
lees en kyk - leesbegrip
luister en praat - 'n-inligtingsteks
skryf en aanbied - 'n beskrywende opstel
taalstrukture en konvensies - woordeskat
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...