• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 4

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 4


01 Luister en praat - Voorbereide mondeling
02 Lees en kyk - Mnr. Mkhize se kwarte (Memo)
02 Lees en kyk - Mnr. Mkhize se kwarte
03 Lees en kyk - Gedig (Memo)
03 Lees en kyk - Gedig
04 Skryf en aanbied - Beskrywende opstel
05 Taalwerk - Lees- en skryftekens (Memo)
05 Taalwerk - Lees- en skryftekens
06 Taalwerk - Sinonieme en antonieme (Memo)
06 Taalwerk - Sinonieme en antonieme
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...