• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 4

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 4


01 Luister en praat - Dagboekinskrywing (Memo)
01 Luister en praat - Dagboekinskrywing
02 Lees en kyk - Dagboekinskrywing (Memo)
02 Lees en kyk - Dagboekinskrywing
03 Skryf en aanbied - Dagboekinskrywings
04 Taalwerk - Infinitiewe werkwoord (Memo)
04 Taalwerk - Infinitiewe werkwoord
05 Taalwerk - Deelwoorde (Memo)
05 Taalwerk - Deelwoorde
06 Taalwerk - Ontkenning (Memo)
06 Taalwerk - Ontkenning
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...