• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 3

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 3


01 Lees en kyk - Agenda en notule (Memo)
01 Lees en kyk - Agenda en notule
02 Skryf en aanbied, Luister en praat - Agenda en notule
03 Taalwerk - Voornaamwoorde (Memo)
03 Taalwerk - Voornaamwoorde
04 Taalwerk - Direkte en indirekte rede (Memo)
04 Taalwerk - Direkte en indirekte rede
05 Taalwerk - Afleidings (Memo)
05 Taalwerk - Afleidings
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...