• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 2

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - transaksionele tekste - instruksies
luister en praat - instruksies
lees en kyk - po√ęsie - word 'n vlermuis
skryf en aanbied - skryf instruksies
taalstrukture en -konvensies - lees- en skryftekens - koppelteken en afkappingsteken
taalstrukture en -konvensies - lydende en bedrywende vorm
taalstrukture en -konvensies - telwoorde
taalstrukture en -konvensies - voorsetsels
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...