• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 2

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - transaksionele tekste
luister en praat - beskrywings
lees en kyk - kortverhaal: Dis tyd
skryf en aanbied - ontwerp jou eie advertensie
taalstrukture en -konvensies - lees- en skryftekens - dubbelpunt en kommapunt
taalstrukture en -konvensies - enkelvoude en meervoude
taalstrukture en -konvensies - geslag
taalstrukture en -konvensies - voornaamwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...