• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 2

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - beskrywings en visuele tekste
luister en praat - mondeling
lees en kyk - beskrywende teks
skryf en aanbied
taalstrukture en -konvensies - lees- en skryftekens - die punt en komma
taalstrukture en -konvensies - byvoeglike naamwoorde
taalstrukture en -konvensies - letterlike en figuurlike betekenisse van woorde
taalstrukture en -konvensies - taal in konteks
gr7k2-aht-wk1-2-taalstrukture-en-konvensies-woordvorming
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...