• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 1

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 1


lesplan - kortverhale
lees en kyk - die poets
luister en praat - paneelbespreking
skryf en aanbied - skryf 'n beskrywende opstel
spelling - spelreëls - los- en vasskryf van woorde
taalstrukture en konvensies - hoofsinne en bysinne
taalstrukture en konvensies - voorvoegsels, agtervoegsels en basisvorme 1
taalstrukture en konvensies - voorvoegsels, agtervoegsels en basisvorme 2
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...