• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 1

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 1


lesplan - volksverhale en poësie
lees en kyk
luister en praat - mondeling
skryf en aanbied - vriendskaplike brief
taalstrukture en konvensies - byvoeglike naamwoorde
taalstrukture en konvensies - enkelvoud en meervoud
taalstrukture en konvensies - homofone, homonieme en poliseme
taalstrukture en konvensies - klank- en lettergrepe
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...