• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 1

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 1


lesplan - Drama en Poësie
lees en kyk
luister en praat - bespreek dramas
skryf en aanbied - skryf eie drama/dialoog
taalstrukture en konvensies - idiomatiese uitdrukkings
taalstrukture en konvensies - rympatrone
taalstrukture en konvensies - sinonieme en antonieme
taalstrukture en konvensies - taal in konteks
taalstrukture en konvensies - vergelykings en metafore
taalstrukture en konvensies - letterkunde hersiening
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...