• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 1

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 1


lesplan - gedigte
lees en kyk - begin somer
luister en praat - bespreek gedigte
skryf en aanbied - skryf eie gedig
spelling - vaslegging - punt en komma
taalstrukture en konvensies - infinitiewe werkwoorde
taalstrukture en konvensies - leenwoorde
taalstrukture en konvensies - tussenwerpsels
taalstrukture en konvensies - voornaamwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...