• +27 (0)21 785 1214
Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7: Afrikaans Huistaal  - Kwartaal 1

Graad 7: Afrikaans Huistaal - Kwartaal 1


lesplan - kortverhale
lees en kyk - Nero
luister en praat
skryf en aanbied - gidshonde is speciaal
spelling en leestekens - die punt en die komma
taalstrukture en konvensies - Hoofletters en kleinletters
taalstrukture en konvensies - selfstandige naamwoorde
taalstrukture en konvensies - sinne
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...